EMITEP

EMITEP s.r.o.
Měření emisí ze stacionárních zdrojů znečištění

ČLEN ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ

Title
Přejít na obsah
EMITEP s.r.o.       
Žalanská 296, Prosetice  
415 01 Teplice
IČ: 25474707
DIČ: CZ25474707

EMITEP s.r.o.

Mezi základní oblasti naší působnosti patří zejména:
  • měření emisí ze stacionárních zdrojů znečištění
  • poradenství v oblasti měření emisí
  • tepelně technická měření (průtoky plynných médií, tahové podmínky, měření teplot včetně bezkontaktního měření povrchových teplot až do 2000 °C, analýza spalin, proměření průtoku škrticími orgány - clony, dýzy, apod.)
  • tepelně technické výpočty.                                                                                                              

Upozorňujeme, že neprovádíme měření emisí mobilních zdrojů znečištění (automobilů)
.
Společnost EMITEP s.r.o. vznikla transformací sdružení EKOTEP, které působilo v oblasti měření emisí a tepelné techniky od roku 2002. Toto sdružení bylo založeno bývalými pracovníky VÚSU a.s., Teplice, kteří v daném oboru pracují již řadu let.

Při všech činnostech naší společnosti jsou uplatňovány následující principy:
 ·         odbornost a profesionalita zaměstnanců firmy
 ·         kvalita materiálů a vybavení využívaných k odborným činnostem
 ·         komplexnost poskytovaných služeb
 ·         individuální přístup k potřebám zákazníka a z toho vyplývající výhodnost vzájemného vztahu
 ·         dlouhodobost vztahu zákazník – firma a z toho vyplývající znalost problematiky zákazníka se schopností efektivně uspokojovat jeho požadavky.
                                                        


Návrat na obsah